Centre de Cercetare Echipele ARENSIA Întrebări Frecvente

Bolile transmise prin vectori

77.000 de europeni contractează în fiecare an boli transmise prin vectori
Copenhaga, 2 aprilie 2014

De Ziua Sănătăţii Mondiale, 7 aprilie 2014, OMS atrage atenţia tuturor să se protejeze de bolile transmise de insecte.

Peste 1,5 milioane de europeni au contractat boli transmise prin înţepăturile de ţânţari, flebotomi şi căpuşe  între anii 1990 şi 2010.

• Apariţia bolilor exotice, cum este chikungunya, este raportată acum şi în Regiunea Europeană OMS.
• Au reapărut cazuri de transmitere locală a febrei Denga, absentă din Europa de mai mult de 60 de ani.
• În ciuda progresului rapid în eliminarea malariei cu transmitere locală, situaţii localizate de apariţie a bolii au fost raportate în anii recenţi iar numărul cazurilor de import este încă ridicat.
• Impactul asupra sănătăţii şi distribuţia geografică a unor boli îndelung stabilite in Regiune, cum sunt leishmanioza şi boala Lyme, continuă să crească.

Există un semnal clar de avertisment pentru Regiunea Europeană că bolile transmise de insecte se pot extinde şi se pot intensifica în anii care urmează. Turismul şi comerţul la scară globală, precum şi urbanizarea crescândă a Europei şi modificarea tiparelor meteorologice fac acest lucru posibil,” spune Zsuzsanna Jakab, Director Regional OMS pentru Europa.
 „Istoria ne arată că, atunci când eforturile pentru prevenirea şi controlul răspândirii bolilor sunt concentrate şi solide, putem restrânge sau chiar eradica aceste boli. În caz contrar, acestea pot reveni şi riscă să se instaleze din nou în Europa. Nu este acum momentul să lăsăm garda jos.”

Pericolul reprezentat de bolile transmise de ţânţari

Turiştii care se întorc din ţări cu boli endemice aduc înapoi în Regiune malaria, febra Denga şi chikungunya.

Deşi mulţi europeni consideră malaria ca fiind o boală îndepărtată, în anul 2013 în Europa au fost importate 5.000 de cazuri. Prin contrast, numărul de cazuri dobândite local raportate a scăzut dramatic: de la 90.712 în 1995 la doar 37 în 2013. Cazurile de import şi focarele recente de manifestare a bolii arată potenţialul malariei de a se reinstala în zone anterior libere de această boală, ameninţând obiectivul Regiunii de eradicare a bolii până în anul 2015.

Globalizarea, intensificarea comerţului şi turismului, urbanizarea continuă şi modificările de mediu/climaterice  au contribuit la introducerea şi stabilirea ţânţarilor din specia Aedes – un vector pentru febra Denga şi pentru chikungunya – în Regiunea Europeană OMS. Indiferent unde s-au stabilit sau s-au restabilit aceşti ţânţari invazivi, există un risc de transmitere locală a acestor boli.

Ameninţarea izbucnirii unui focar de febră Denga există acum în Europa; în 2010 primele cazuri de transmitere locală au fost raportate în Franţa şi Croația, iar cazuri de import au fost depistate în alte trei ţări europene. În 2012, primul focar de febră Denga a apărut în Insulele Madeira, Portugalia, soldându-se cu 2.000 de cazuri. Vectori ţânţari ai bolii chikungunya au provocat primul focar european în Italia în 2007, cu aproape 200 de cazuri.

Trei faze ale controlului vectorilor şi bolilor

Supravegherea şi controlul vectorilor, şi depistarea în fază incipientă a cazurilor apărute la om sunt esenţiale pentru prevenirea reintroducerii şi reinstalării ţânţarilor şi a bolilor pe care aceştia le transportă. Acest proces are trei faze principale.

1. Controlul vectorului. Acest lucru înseamnă prevenirea pătrunderii, instalării şi răspândirii vectorului, precum şi depistarea şi restricţionarea incipientă a acestuia. Comunicarea riscurilor şi mobilizarea comunităţii sunt esenţiale.

2. Prevenirea bolii. În zonele unde vectorii insecte au pătruns şi s-au instalat, trebuie luate măsuri de supraveghere şi control pentru speciile invazive de ţânţari, căpuşe sau flebotomi, concomitent cu supravegherea bolii la populaţia cu risc, în vederea prevenirii apariţiei de focare.

3. Limitarea răspândirii. Pentru evitarea focarelor extinse, în special în zonele nou afectate, educarea publicului, informarea profesioniştilor în domeniul sănătăţii şi facilităţile adecvate de laborator sunt cruciale pentru diagnosticarea precoce şi tratamentul eficace al bolilor transmise prin vectori.

Cadrul european comun pentru combaterea bolilor transmise de ţânţari

Spre sfârşitul anului 2013, ţările din Europa au avizat un nou cadru de şapte ani pentru Regiunea Europeană (1) în vederea creşterii supravegherii şi controlului speciilor invazive de ţânţari, şi prevenirii şi controlului bolilor care re-apar. Biroul Regional OMS pentru Europa colaborează cu partenerii săi – inclusiv Comisia Europeană, Asociaţia Europeană pentru Controlul Ţânţarilor (EMCA) şi Centrul European pentru Prevenţia şi Controlul Bolilor (ECDC) – pentru a creşte nivelul de conştientizare cu privire la această problemă şi pentru a susţine ţările în abordarea ei.

Apelul la acţiune al Biroului Regional vine la momentul potrivit, având în vedere vulnerabilitatea crescândă a Regiunii Europene, asociată în parte cu volumul crescut de turism şi comerţ şi cu temperaturile mai ridicate şi fenomenele meteorologice extreme, care justifică preocuparea sporită pentru sănătatea publică şi subliniază natura transfrontalieră a re-apariţiei bolilor transmise prin vectori,” arată Guénaël Rodier, Director al Direcţiei Boli Transmisibile, Securitatea Sănătăţii şi Mediului din cadrul Biroului Regional OMS pentru Europa. „Cadrul regional oferă factorilor de decizie o imagine clară a pericolelor existente şi a celor emergente determinate de ţânţarii Aedes, pentru a ajuta ţările să-şi elaboreze sau să-şi actualizeze planurile operaţionale şi să obţină abordări armonizate şi acţiuni transfrontaliere coordonate.”

Acest cadru acordă o atenţie specială implicării personalului medical în depistarea şi tratarea afecţiunilor noi, precum şi încurajării publicului general de a semnala sosirea ţânţarilor noi, de a face imposibilă supravieţuirea acestor ţânţari în mediul domestic şi de a se proteja de înţepăturile insectelor.

Notă

• Ziua Mondială a Sănătăţii este celebrată în fiecare an la 7 aprilie, pentru a marca aniversarea înfiinţării OMS în 1948. În fiecare an este selectată o temă pentru a evidenţia un domeniu prioritar din sănătatea publică. Ziua Mondială a Sănătăţii oferă oamenilor din orice comunitate posibilitatea de a lua parte la diverse activităţi ce au ca scop îmbunătăţirea sănătăţii. Tema pentru 2014 este bolile transmise prin vectori.

• OMS este agenţia ONU responsabilă pentru sănătatea umană. Unul din cele şase birouri regionale, Biroul Regional OMS pentru Europa are sediul la Copenhaga, Danemarca. Acesta deserveşte 53 de ţări ce se întind de la Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific, cu o populaţie de aproape 900 de milioane.

• Website-ul Biroului Regional OMS pentru Europa oferă fişe informative despre bolile transmise prin vectori şi alte informaţii.

Referință: http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2014/77-000-europeans-fall-sick-every-year-with-vector-borne-diseases
 

Data 10.06.2014

NOUTĂȚI

LINK-URI UTILE

CONTACT